Field Lab Robotics

IMG_5837

Robotic Companies Event; live op 16 juni!

  • 25 mei 2021

Op 16 juni jl. organiseerde Field Lab Robotics haar eerste event, na de opening eerder in april jl. Een aantal bedrijven die actief zijn op het terrein van robotica en aanverwanten en enkele grotere MKB bedrijf op zoek naar concrete robotica oplossingen brainstormden met elkaar over het samen bouwen van een sterk robotica cluster. 

Potentiele klanten geven aan geholpen te worden met onafhankelijke kennis over alle aspecten van robotica en een integrale benadering. Daarna komt pas de vraag welke bedrijven de gewenste oplossingen kunnen bieden. Daar hebben bedrijven op dit moment nauwelijks zicht op.

Robotica bedrijven, vaak kleinere bedrijven, zien een meerwaarde in een gezamenlijke profilering, een etalage, naar potentiele klanten en naar de toekomstige generatie medewerkers. 

Field Lab Robotics speelt daarop in met inspiratorials, bedrijfsbezoeken en workshops. Dat zou kunnen worden versterkt met een digitaal platform waarop het robotic cluster zich kan profileren op content en de klant daarop kan zoeken. De mogelijkheden daartoe worden de komende maanden verder onderzocht.