Field Lab Robotics

Industrie 4.0 in de praktijk

Industriële robotisering: Wat is nu al mogelijk

FieldLab Robotics is hét kenniscentrum voor bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden als het gaat om industriële robotisering. Dit eerste Limburgse FieldLab, geopend op 15 april 2021, maakt deel uit van het landelijke netwerk van inmiddels zo’n 50 Smart Industry FieldLabs.

Smart Industry staat voor verregaande digitalisering, het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen én de inzet van nieuwe productietechnologie. Dit biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren en is goed voor onze concurrentiepositie. Robotisering is een belangrijke componenten van Smart Industry.

Binnen FieldLab Robotics staat de vraag centraal wat nu al mogelijk is met betrekking tot industriële robotisering. De antwoorden zijn even verrassend als eenvoudig wanneer beschikbare technologieën op het gebied van robotica gecombineerd worden. Wij demonstreren hetgeen nu al geautomatiseerd en gerobotiseerd kan worden in de maakindustrie, logistiek, agribusiness en zorg. In het FieldLab laten onze partners robots, AGV's, zelfsturende machines en intelligente software samen werken. Het slim combineren van bewezen technologie maakt duidelijk dat meer mogelijk is dan algemeen wordt aangenomen. Hiermee wil het FieldLab ondernemers en bestuurders de ogen openen. Je kunt zelf ervaren wat er nu al haalbaar en betaalbaar is.

Nieuws

Finals Corosect Hackethon

Corosect Hackethon Finals
Lees verder

Corosect seminar mini insect farm

In the future everybody will be used to eat burgers made from…
Lees verder

Waarom kiezen voor robotisering?

  • Robotisering verhoogt de productiviteit: Een robot kan meer in minder tijd en maakt minder fouten. Het beoogde resultaat is dat klanten sneller en beter bediend worden. Bedrijven moeten echter wel goed kijken hoe een robot past in het werk- en productieproces. Niet al het werk is even makkelijk te robotiseren. 
  • Robotisering is een oplossing voor zwaar of vervelend werk: Een robot wordt niet moe en kan goed worden ingezet om saaie, repeterende handelingen uit te voeren.
  • Robotisering verhoogt de kwaliteit: Een robot maakt geen fouten. Intelligente zelflerende systemen voorkomen fouten en zorgen voor informatie (data), die het bedrijf kan gebruiken om de kwaliteit van zijn product of dienst te verhogen.
  • Robotisering kan een oplossing zijn voor het toenemende arbeidstekort: Nederland vergrijst, waardoor minder er mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Robots kunnen het werk voor een deel overnemen. 

Hoe fit is jouw bedrijf voor de toekomst? Doe dan deze bedrijfsscan. Een benchmark laat je zien hoe jouw bedrijf ervoor staat. Daarover kun je in een persoonlijk gesprek verder van gedachten kunt wisselen en je mag vervolgens gebruik maken van vouchers voor deskundige ondersteuning.

Het Field Lab Robotics op TV

De regionale omroep L1 heeft een extra nieuws item over het Field Lab Robotics uitgebracht.
Bekijk het filmpje ook op de site van L1.

Woow! gaat over innovatie in het Limburgse bedrijfsleven. Tom Jessen gaat op zoektocht en trekt door de hele provincie.
Bekijk de video ook op de site van L1.

Neem alvast een kijkje in het Field Lab Robotics.

Field Lab Robotics wordt mede mogelijk gemaakt door: