Field Lab Robotics

Provincie Limburg in het Field Lab Robotics

De toekomst ligt in Limburg

  • 6 juli 2018

Hoe ziet de leefbaarheid en de economische ontwikkeling in Limburg in de komende decennia eruit? En welke (technologische) ontwikkelingen verdienen op een juiste manier gesteund te worden? Vragen waarop de Provincie Limburg antwoorden zoekt. Hierbij helpen werkbezoeken zoals die aan het Field Lab Robotics. Met een kijkje in de ‘fabriek van de toekomst’ zagen een aantal afgevaardigden van de provincie onder leiding van gedeputeerde Teunissen wat er in de werkelijkheid al mogelijk is. De demonstraties omtrent autonome en logistieke productieprocessen maken duidelijk dat robotisering geen science fiction maar Smart Industry is. Juist het samenbrengen van verschillende disciplines laat zien dat de kennis en kunde al volop in de provincie aanwezig zijn. Een ideale uitgangspositie voor het verder laten groeien van de logistiek, de productie en de agro-food in de regio. Het Field Lab Robotics laat zien dat nu en in de toekomst mooie kansen liggen in Limburg.